Ποιοι Είμαστε

Η τεχνική εταιρεία ΒΑΚΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε., ιδρύθηκε το 2014 και αποτελεί το αποτέλεσμα της συνένωσης των ατομικών τεχνικών εταιριών των μετόχων της. Δραστηριοποιείται στην ανέγερση, επισκευή, επέκταση, ανακαίνιση και συντήρηση κτιρίων γραφείων, κλινικών, βιομηχανικών μονάδων, ψυχαγωγικών χώρων, τραπεζών, καταστημάτων (οικοδομικά και Η/Μ εγκαταστάσεις).

Τα γραφεία της εταιρείας στεγάζονται στην Αθήνα, επί της οδού Ζησίου 14-16 και για τις υλικοτεχνικές ανάγκες η εταιρεία διαθέτει και 3 ισόγειους αποθηκευτικούς χώρους επιφάνειας 300μ2. Για την κάλυψη των αναγκών της διαθέτει πλήρη πάγιο εξοπλισμό και μόνιμο Τεχνικό και Εργατικό δυναμικό όπως:

Οικοδόμους
(σκυροδετήσεις, δαπεδοστρώσεις, χρωματισμούς, μονώσεις κτλ).
Τεχνίτες μεταλλικών κατασκευών και κουφωμάτων αλουμινίου
Τεχνίτες ηλεκτρολόγους
Τεχνίτες υδραυλικούς
Τεχνίτες ξηράς δόμησης
Ξυλουργούς

Η ΒΑΚΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α,Ε., προκειμένου να ανταποκρίνεται με επιτυχία στις σύγχρονες ανάγκες για άμεση ολοκλήρωση των εργασιών παρέχοντας άριστο αποτέλεσμα και τηρώντας τους αυστηρότερους κανόνες ασφαλείας:

 • Επενδύει σε νέο εξοπλισμό,
 • Δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην τεχνογνωσία και εξιδίκευση του προσωπικού
 • Αναζητάει νέες συνεργασίες
 • Εφαρμόζει τα πλέον ποιοτικά υλικά της αγοράς σε κάθε φάσμα των δραστηριοτήτων της.
Η μακρόχρονη εμπειρία και ειδίκευση σε δημόσια και ιδιωτικά έργα, η παροχή άριστων ποιοτικών λύσεων άμεσα σε κάθε απαίτηση του πελάτη, για έργα μικρής ή μεγάλης έκτασης αποτελεί την μεγαλύτερη εγγύηση για τους πελάτες της και κατάφερε να την αναδείξει σε σύντομο χρονικό διάστημα σε μια επιτυχημένη εταιρεία του κλάδου της.


Γιατί VAKON

9 + 1 Λόγοι...

Η ΒΑΚΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε., έχοντας ως γνώμονα την αξιοπιστία, την συνέπεια και την υπευθυνότητα απέναντι στον Πελάτη, συνοψίζει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της στους κάτωθι 9+1 λόγους:
 • Άριστη Ποιότητα,
  Σε ανταγωνιστικές τιμές
 • Ευέλικτη Δομή
  Που παρέχει την δυνατότητα άμεσης ανταπόκρισης σε επείγοντα τεχνικά έργα πάσης φύσεως, μικρής ή μεγάλης
 • Ευθύνη
  Για το άριστο αποτέλεσμα σε αυστηρά χρονικά πλαίσια
 • Σεβασμός
  Στις ανάγκες του πελάτη
 • Μόνιμο
  Προσωπικό μεγάλης εμπειρίας και ειδίκευσης
 • Συνεχής
  Εκπαίδευση του προσωπικού
 • Εφαρμογή
  Αυστηρών κανόνων ασφαλείας
 • Διασφάλιση
  Της τήρησης των προτύπων Ποιότητας και Προστασίας του Περιβάλλοντος σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της
 • Συνέπεια
  Στην τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων
 • Σεβασμός
  Του χώρου του πελάτη

Αρχές και Αξίες

Η παροχή τεχνικών και οικονομικών λύσεων σύμφωνα με τις απαιτήσεις των πελατών μας αποτελεί την βασική φιλοσοφία και ορίζει το επίπεδο του επαγγελματισμού και της αξιοπιστίας μας.

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

- Σε ότι κάνουμε χωρίς συμβιβασμό

ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΠΕΙΑ

- Για το σωστό αποτέλεσμα στο σωστό χρόνο

ΠΡΟΣΗΛΩΣΗ ΣΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ

- Παρέχοντας τεχνικές και οικονομικές λύσεις, σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις ανάγκες του πελάτη

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

- Πελατών – μηχανικών, ώστε να κατανοηθούν οι απαιτήσεις του κάθε έργου για ένα επιτυχημένο αποτέλεσμα

ΣΥΝΕΠΕΙΑ

- Στην τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων

ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Τήρηση των αυστηροτέρων κανόνων ασφαλείας στον χώρο εργασίας

ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

- Ενθαρρύνοντας την πρωτοβουλία, δημιουργώντας ασφαλείς συνθήκες εργασίας και προτρέποντας την ειδίκευση

ΣΕΒΑΣΜΟ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

- Τηρώντας όλους τους κανόνες προστασίας του περιβάλλοντος

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ

- Των παρεχόμενων υπηρεσιών μας

Ανθρώπινο Δυναμικό

“Πολυτιμότερο κεφάλαιο της εταιρείας μας το προσωπικό της”

Για την εταιρεία ΒΑΚΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε., κινητήρια δύναμη για την ανάπτυξη της αποτελεί το προσωπικό της. Το προσωπικό της εταιρείας περιλαμβάνει ειδικευμένους και έμπειρους εργαζομένους όλων των ειδικοτήτων που επιμορφώνονται συνεχώς σε τεχνικά θέματα και προϊόντα διαθέτοντας παράλληλα και τα κατάλληλα εργαλεία και μέσα ώστε να μπορούν να ολοκληρώσουν επιτυχημένα κάθε εργασία που θα τους ζητηθεί.
Η τεχνογνωσία, ο επαγγελματισμός, η εμπειρία, η δημιουργικότητα και η συνεχής καλλιέργεια των ικανοτήτων επικοινωνίας και ανάπτυξης διαπροσωπικών σχέσεων εγγυώνται την επιτυχημένη πορεία της εταιρείας στο μέλλον.

Οργανόγραμμα VAKON Constructions S.A.

Πιστοποιήσεις

Η τεχνική εταιρεία ΒΑΚΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. συμμορφώνεται πλήρως με τα παρακάτω πιστοποιητικά.
 • Έχει αναπτύξει και εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης ποιότητας το οποίο ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001:2015
 • Έχει αναπτύξει και εφαρμόζει σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης το οποίο ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις του προτύπου ISO 14001:2015
 • Έχει αναπτύξει και εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης υγείας και ασφάλειας στην εργασία το οποίο ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ 1801:2008 / OHSAS 18001:2007
ISO 9001:2015
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 14001:2015
ISO45001
ISO45001

Επισκεφτείτε μας

Πάρτε μας τηλέφωνο

Ωράριο Λειτουργίας

Δευ - Παρ 9.00 - 17.00

Στείλτε μας email