ΤΕΡΝΑ Α.Ε. – Ανέγερση και παράδοση κτιρίου ενέργειας επιφάνειας 330 τ.μ.

Η Τέρνα Ενεργειακή Α.Ε. μας ανάθεσε την ανέγερση και την παράδοση «με το κλειδί στο χέρι» (turnkey) του κτιρίου Ενέργειας, επιφάνειας 330 τ.μ. Το κτίριο Ενέργειας  θα στεγάσει τον Ηλεκτρικό Υποσταθμό του εργοστασίου, τις εγκαταστάσεις αδιάλειπτης ενέργειας, τη γεννήτρια, τους πίνακες Μέσης Τάσης και τον Υποσταθμό ανύψωσης από Χαμηλή σε Μέση Τάση, για την συμπαραγωγή ρεύματος από  Βιοαέριο.

Συνολικά η εταιρία μας έχει αναλάβει την κατασκευή «με το κλειδί στο χέρι» (turnkey) τεσσάρων κτιρίων συνολικής επιφανείας 980m2 στην Νέα Μονάδα Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων στα Ιωάννινα.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 450.000,00 ευρώ.