ΤΕΡΝΑ Α.Ε. – Πλήρεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Νέας Μονάδα Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων στα Ιωάννινα

Η εταιρεία μας ανέλαβε τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις με συμπαραγωγή ενέργειας ολόκληρου του εργοστασίου επεξεργασίας αστικών στερεών αποβλήτων στα Ιωάννινα, προϋπολογισμού 413.580,00 €.

Οι εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν :

  • Τα δίκτυα μέσης τάσης
  • Τα δίκτυα χαμηλής τάσης (εξωτερικά δίκτυα διανομής, φωτισμός κτιρίων, κίνηση, εξωτερικός φωτισμός)
  • Τα δίκτυα ασθενών (εξωτερικά δίκτυα διανομής οπτικών ινών, δίκτυα τηλεφώνου, DATA, δίκτυα πυρανίχνευσης, CCTV, δίκτυα αυτοματισμών SCADA)

Τις εγκαταστάσεις γειώσεων και αλεξικεραυνικής προστασίας όλων των κτιρίων