ΣΥΡΑΓΓΑ ΚΛΟΚΟΒΑ

- Ιόνια Οδός -

 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΣΗΡΑΓΓΑ ΚΛΟΚΟΒΑΣ ΙΟΝΙΑΣ ΟΔΟΥ

Περιγραφή Έργου

Κύριος του Έργου: ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.
Τόπος: Αντίρριο
Προϋπολογισμός Έργου: 40.000,00€
Έτος υλοποίησης: 2017
Χρόνος Ολοκλήρωσης: 30 ημερολογιακές ημέρες

Εργασίες

– Ηλεκτρικές συνδέσεις εξοπλισμού σημάνσεων και μηχανημάτων εξαερισμού σήραγγας
– Τροποποιήσεις και συνδέσεις πινάκων στις διασυνδετήριες στοές και στα υποστηρικτικά βοηθητικά κτίρια Η/Μ εγκαταστάσεων (TUNNEL CONTROL ROOMS)

Φωτογραφίες Έργου