ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ

- Βάρη -

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγραφή Έργου

Πελάτης: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΡ
Περιοχή: ΒΑΡΗ
Χρόνος Ολοκλήρωσης: 40 ημέρες
Έτος Κατασκευής: 2018
Προϋπολογισμός: 100.000,00€

Οικοδομικές και Ηλεκτρομηχανολογικές Εργασίες

Πλήρης ανακατσξευή αιθουσών διδασκαλίας και βοηθητικών χώρων κτιρίων συνολικής επιφανίας 1.100 τ.μ.

– Γενικές Αποξηλώσεις
– Τοποθετήσεις ψευδοροφής, διαχωριστικών, νέων δαπέδων, πλακιδίων, ξύλινων διαχωριστικών, πυράντοχων θυρών κτλ
– Κατασκευή νέων WC
– Τροποποιήσεις ερμαρίων,
– Εργασίες νέων ηλεκτρολογικών καλωδιώσεων (ασθενών και ισχυρών)
– Αλουμίνια
– Δάπεδα

Φωτογραφίες Έργου