ΜΕΤΚΑ

- Μαρούσι -

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΘΕΜΕΛΙΑΚΗΣ ΓΕΙΩΣΗΣ ΣΤΑ ΝΕΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ

Περιγραφή Έργου

Εργοδότης: ΜΕΤΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.
Περιοχή: Μαρούσι
Διάρκεια Έργου: Mάιος 2017 έως σήμερα
Προϋπολογισμός Έργου: 25.000,00€

Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες

– Κατασκευή θεμελιακών γειώσεων
– Συνεχής υποστήριξη για την οργάνωση του εργοταξίου με τα απαραίτητα ηλεκτρολογικά και υδραυλικά δίκτυα (αντλίες υπογείων υδάτων, υδροληψίες, εργοταξιακά ρεύματα κλπ).

Φωτογραφίες Έργου