ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ

- Αττική -

ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ

Περιγραφή Έργου

Κύριος του Έργου: Κ/Ξ IMPREGILO SpA – TEPNA A.E.
Τόπος: Παλαιό Φάληρο
Προϋπολογισμός Έργου: 345.000,00€
Έτος υλοποίησης: 2015-2016
Χρόνος Ολοκλήρωσης: 1 ½ έτος

Εργασίες

– Εγκατάσταση υπογείων ηλεκτρολογικών καλωδιώσεων
– Εγκατάσταση και σύνδεση PILARS φωτισμού
– Συναρμολόγηση ειδικών φωτιστικών τύπου βραχίονα τεχνολογίας LED επί ιστών φωτισμού
– Εγκατάσταση ιστών φωτισμού διαφόρων τύπων (ανύψωση ιστών με γερανοφόρο, τοποθέτηση, ρύθμιση και ασφαλή στερέωση σε έτοιμες προκατασκευασμένες βάσεις, ηλεκτρολογική σύνδεση)
– Εγκατάσταση στεγανών υποβρύχιων φωτιστικών τεχνολογίας LED πολλαπλών χρωμάτων με τα αντίστοιχα ηλεκτρονικά τροφοδοτικά τους και με παροχικά καλώδια και καλώδια εντολών για αυτόματη προγραμματισμένη λειτουργία)
– Εγκατάσταση και σύνδεση στεγανών φωτιστικών δαπέδου τεχνολογίας LED πολλαπλών χρωμάτων
Σημάνσεις, πιστοποιήσεις, μετρήσεις και δοκιμές για παράδοση σε πλήρη λειτουργία.

Φωτογραφίες Έργου