ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ

- Αττική -

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΣΣΚ ΣΕ 6 ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 1
ΚΑΙ ΣΕ 7 ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 2

Περιγραφή Έργου

Κύριος του Έργου: Κ/Ξ ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. – ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.
Τόπος:
ΓΡΑΜΜΗ 1: Σταθμοί Κηφισιάς, Νερατζιώτισσας, Αττικής, Ομόνοια, Πειραιάς και Φάληρο
ΓΡΑΜΜΗ 2: Σταθμοί Άγιος Αντώνιος, Ομόνοια, Αιγάλεω, Συγγρού Φιξ, Ευαγγελισμός, Σύνταγμα, Πανεπιστήμιο
Προϋπολογισμός Έργου: 741.870,00€
Έτος υλοποίησης: 2016 – 2017
Χρόνος Ολοκλήρωσης: 3 ημερολογιακές ημέρες / σταθμό

Εργασίες

– Καθαίρεση και επανατοποθέτηση κεραμικών πλακιδίων
– Εγκατάσταση νέων ηλεκτρολογικών οδεύσεων (υπόγειες σωληνώσεις, σχάρες καλωδίων)
– Νέες καλωδιώσεις ισχυρών και ασθενών ρευμάτων
– Εγκατάσταση νέων ηλεκτρικών πινάκων
– Εγκατάσταση πυλών διέλευσης επιβατών νέας τεχνολογίας μέσω ηλεκτρονικού εισιτηρίου
– Αποξήλωση παλαιών και εγκατάσταση νέων ακυρωτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων αυτόματης έκδοσης εισιτηρίων
– Εγκατάσταση νέων ΙΝΟΧ κιγκλιδωμάτων
– Τερματισμοί – πιστοποιήσεις και σήμανση καλωδίων οπτικών ινών και καλωδίων UTP cat 6
– Δοκιμές και παράδοση των νέων εγκαταστάσεων σε πλήρη λειτουργία.

Φωτογραφίες Έργου