ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.

- Αττική -

ΝΕΑ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ INTERCOM & ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ TELECOM ROOMS

Περιγραφή Έργου

Κύριος του Έργου: ΔΡΥΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕΕ
Τόπος: Αθήνα
Έτος υλοποίησης: 2017

Εργασίες

– Νέα καλωδίωση Intercom και συνδέσεις εντός του Telecom Room σε όλο το ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ σε 38 σταθμούς στις γραμμές 2 και 3.

Φωτογραφίες Έργου